Menu
Webinar

Online bijeenkomst Kuikenoverleving

Scholekster - © Annemarie Loof
Bron foto: Annemarie Loof, Scholekster (© Annemarie Loof)
In Nederland zijn er sterke aanwijzingen dat de lage overleving van kuikens de belangrijkste reden is voor de achteruitgang van de weidevogelpopulatie. Wat zijn kritische momenten voor de kuikens gedurende het weidevogelseizoen en welke factoren hebben hier invloed op? En hoe kan het voedselaanbod voor kuikens worden verhoogd? Dit zijn zaken waar wij met jullie verder over willen praten op donderdag 31 mei tijdens een online bijeenkomst