Webinar

BoerenNatuur Kennisuur – Tureluurs: Je wordt het er niet van…, maar wel wijzer!

Bron foto: Mart Smit
Samenvatting
  • Wanneer
  • Locatie
    Online
  • Organisator
    BoerenNatuur
Tureluurs zijn de underdogs van de weidevogels. De afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar grutto’s, kieviten en scholeksters, maar over tureluurs weten we nog relatief weinig. Opvallend is dat het minder slecht gaat met de broedpopulatie tureluurs in vergelijking tot andere typische steltlopers onder de weidevogels van Nederland. Maar waar komt dat door? En hoe kunnen we in het (agrarische) natuurbeheer meer oog hebben voor deze soort?

Spreker Wim Tijsen ringt al meer dan 25 jaar tureluurs en wordt gezien als dé tureluurexpert van Nederland. Aan de hand van video’s en geluiden vertelt hij ons alles over de leefwijze, het (trek)gedrag en de ecologie van deze onderbelichte weidevogel. Bij broedvogel-inventarisaties worden ze steevast onderteld door hun wat geheimzinnige gedrag, met name in de nestfase. Daarom geeft Wim enkele praktische tips voor het inventariseren. Hij gaat wat dieper in op het (agrarische) natuurbeheer toegespitst op de verschillende fases van het broedseizoen van de tureluur. Met praktijkvoorbeelden en bevindingen uit zijn jarenlange onderzoek laat hij zien welke beheermaatregelen wel of juist niet werken voor de tureluur. En er is geen presentatie van Wim zonder een anekdote over een bekende of bijzondere tuut…😉

Dit kennisuur wordt georganiseerd door BoerenNatuur en Hogeschool Van Hall Larenstein als onderdeel van het EU-project LIFE-IP All4biodiversity en de Kennismakelaar Boerenlandvogels. Het doel van beide projecten is om kennisuitwisseling te stimuleren tussen onderzoekers, agrarische collectieven, terreinbeherende natuurorganisaties, vrijwilligers en boeren.