Dossier

Kuiken­overleving

Helaas gaat de weidevogelstand al jaren achteruit. Dit geldt zowel voor graslanden zonder weidevogelbeheer, als graslanden met beheer (van Turnhout et al., 2019). Er zijn sterke aanwijzingen dat dit niet zo zeer te maken heeft met een lage uitkomst van nesten, maar met een lage kuikenoverleving (Roodbergen et al., 2012; Plard et al., 2020). Waar ligt dit aan? En hoe kan dat worden verbeterd? Dat leest u in dit dossier over kuikenoverleving. Hierbij richten we ons op de grutto, kievit en tureluur.
Grutto met kuiken - © Annemarie Loof
Bron foto: Annemarie Loof, Grutto met kuiken (© Annemarie Loof)

Factsheet Kuikenoverleving

Inhoudsopgave

Wat heeft een kuiken nodig?

Oorzaken van de afname van de kuikenoverleving

Adviezen voor beheer op perceelsniveau

Adviezen op landschapsniveau

Bronnenlijst

Contact

Reageren op dit dossier, of heb je andere vragen over Kuiken­overleving? Laat een reactie achter of neem contact op.