Dossier

Monitoring van akkervogels

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) is gericht op de bescherming van zogenaamde doelsoorten. Dit zijn soorten die gebonden zijn aan het agrarisch gebied en die gebaat zijn bij specifieke beheermaatregelen om daarmee habitatten te creëren om de populatie in stand te houden/te verbeteren. In dit dossier richten wij ons op de akkervogels. Voorbeelden van doelsoorten in het akkervogelbeheer zijn veldleeuwerik, patrijs, kwartel, gele kwikstaart en grauwe kiekendief.

Begin hier

Inhoudsopgave

Welke verschillende methodes van monitoring zijn er?

Vertaling van monitoringsresultaten naar het akkervogelbeheer: beleidsmonitoring

Vertaling van monitoringsresultaten naar het akkervogelbeheer: beheermonitoring

Video's

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

OBN Kennisuur Vogels op natuurakkers - 20 april 2023

VBNE

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Kennisuur Vogelakkers onderzocht: de best practices van beheer en praktijk.

BoerenNatuur Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Contact

Reageren op dit dossier, of heb je andere vragen over Monitoring van akkervogels? Laat een reactie achter of neem contact op.