Menu

Erfvogels

Het erf biedt met zijn gebouwen en de variatie aan beplanting, tuinen en water ruimte voor veel vogelsoorten. De regio en het landschap zijn hier ook van invloed op. Met name soorten als boerenzwaluw, kerkuil, ringmus, huismus en spreeuw maken graag gebruik van de gebouwen en de beplanting op de erven.
Zwaluwen voeren
Bron foto: Monika Helmecke, Pixabay (Pixabay licence)

false