Lespakket 2: De grutto en zijn leefgebied in Nederland

In dit onderdeel leren de studenten over de broedgebieden van de weidevogels. Daarnaast leren ze over het vergroten van de hoeveelheid wormen die het voedsel voor de weidevogels vormen. Ze leren ook wat we kunnen doen om de weidevogels te helpen door bijvoorbeeld plasdrassen aan te leggen. Ten slotte leren ze wat de kuikens van de weidevogels nodig hebben om te overleven.
Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Grutto Kennisclip 2: Het leefgebied in Nederland

Bron: Kennisportaal Boerenlandvogels

Voor in de les

Dit lesmateriaal is gemaakt door docent-onderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein met dank aan agrarisch collectief Súdwestkust, de Bond Friese Vogelwachten, Aeres MBO en Terra MBO.