Lespakket 8: Weidevogelbeheer vergt kennis en kunde

Het laatste onderdeel staat in het teken van de melkveehouder die aan weidevogelbeheer doet. Wat zijn de voordelen voor de veehouder? En wat zijn uitdagingen? De studenten leren hoe een boer weidevogelbeheer kan inpassen in de bedrijfsvoering.
Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Grutto Kennisclip 4: Weidevogelbeheer is een puzzel

Bron: Kennisportaal Boerenlandvogels

Voor in de les

Dit lesmateriaal is gemaakt door docent-onderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein met dank aan agrarisch collectief Súdwestkust, de Bond Friese Vogelwachten, Aeres MBO en Terra MBO.