Nieuws

Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd

Een brede maatschappelijke beweging heeft op 19 december een plan voor natuurherstel in Nederland gepresenteerd. Door natuurvriendelijk beheer te stimuleren en intensief samen te werken, willen ze de biodiversiteit in het landelijk gebied herstellen.

Met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, dat op 19 december in het Haagse Nieuwspoort is gepresenteerd, willen de initiatiefnemers de achteruitgang van biodiversiteit in natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte een halt toeroepen en waar mogelijk herstellen. Het plan is opgesteld door een samenwerkingsverband van diverse kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank. De opstellers van het plan willen intensief samenwerken om herstel te stimuleren.

Herstel biodiversiteit

Herstel van de biodiversiteit is hard nodig, aldus de opstellers van het rapport: 'Het is van belang voor een rijkere natuur en het is de de basis voor ons welzijn en onze welvaart.' Bij het herstel richten de initiatiefnemers zich op het hele landelijk gebied: natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte. Deze gebieden beslaan zo'n 90% van het Nederlandse oppervlak.

Natuurvriendelijker

In die gebieden moeten de overlevingskansen voor wilde planten en dieren verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door herstel van een houtwal, een rijker bodemleven of de aanleg van een kruidenrijk grasland. Als kringlopen gesloten worden, bermen en dijken natuurvriendelijker worden ingericht, kun je betere leefomstandigheden voor wilde dieren en planten creëren. Het idee is dat het landelijk gebied zo aantrekkelijk wordt voor flora en fauna dat natuurgebieden min of meer met elkaar verbonden zijn.

Beloning

De opstellers van het deltaplan gaan diverse activiteiten ontplooien. Zo zullen Wereld Natuur Fonds, Stichting Veldleeuwerik en de Rabobank een biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw ontwikkelen. De Rabobank gaat boeren, die bijdragen aan herstel, belonen met een rentekorting op leningen. En supermarkten en andere afnemers willen via certificering en keurmerken werken aan een betere positie voor boeren die bijdragen aan het herstel van biodiversiteit.

(Bron foto: Shutterstock)