Nieuws

Erfaanpassingen ter versterking van landschap

Mensen die op hun (boeren)erf een aanpassing willen doorvoeren, kunnen hun hart ophalen met inspiratieboeken. Naast tips, ook het verzoek: geef de ingreep zodanig vorm dat ze het landschap verder versterkt.

De Provincie Groningen bijvoorbeeld, bedient een brede doelgroep met een inspiratieboek waarin een stappenplan, een beschrijving van deelgebieden en soorten ingrepen staan beschreven. Inspiratieboeken voor specifiekere doelgroepen zijn er ook. Zo verscheen, ook recent, een inspiratieboek voor agrariërs in het rivierenlandschap en vorig jaar een boek voor boomtelers in Zundert.  

Groninger landschap

In het Inspiratieboek kleinschalige ingrepen in het Groninger landschap vele foto's en korte beschrijvingen van de diverse deelgebieden. Denk aan het wierdenland en de waddenkust met onder meer contrasten tussen open kweldervlaktes en besloten kwelderwallen of de veenkoloniën met grootschalig landschap dat zeer 'rationeel verkaveld' is. Ingrepen kunnen worden aangebracht bij (boeren)erven, in de dorpsomgeving, in het veld en aan verbindingen. Ter inspiratie worden per categorie vele foto's getoond, variërend van zitelement met vuurplek tot soorten parkeerverhardingen en erfbeplanting.

Rivierenlandschap

De hoofdstukken van het Inspiratieboek landschappelijke inpassing – Agrarische bedrijven in Rivierenland rusten op de pijlers 'Aandachtspunten', 'Bouwstenen' en 'Voorbeeldprojecten'. In het voorwoord wordt de hoop uitgesproken (door Fruitpact, mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland) dat bestaande en nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig worden ingepast in het Rivierenlandschap. De boodschap is niet alleen gericht tot agrarisch ondernemers en hun adviseurs, maar ook de beoordelaars van bouwplannen en de beleidsmedewerkers van de locale en regionale overheden.

Over het inspiratieboek gericht op boomtelers, Inspiratieboek voor het Zunderts boomteeltlandschap, verscheen vorig jaar een artikel op Groen Kennisnet (Werk aan het landschap rond boomkwekerij).

(Bron foto: Pixabay)