Nieuws

Goede productie van kruidenrijk grasland

De opbrengst van productief kruidenrijk grasland is even hoog of soms zelfs hoger dan bij regulier grasland. En ook de voederwaarde ervan is vergelijkbaar met die van regulier grasland. Maar het beheer vraagt wel aanpassingen.

Onderzoeker Pedro Janssen van het Louis Bolk Instituut stelt in een artikel in vakblad 'De zelfkazer' dat een productief grasland niet hoeft te leiden tot een lagere gras- en melkproductie. Hij zegt dat op basis van ervaringen uit meerjarige proeven met kruidendrijk grasland. Verspreid in Nederland zijn vanaf 2017 proefvelden ingezaaid, op klei, veen en zandgrond.

Janssen maakt op basis van het gebruiksdoel onderscheid in twee typen kruidenrijk grasland: productief kruidenrijk grasland en extensief kruidenrijk grasland. Bij productief kruidenrijk grasland is het doel een stabiele productie te behalen, terwijl bij extensief kruidenrijk grasland het vergroten van de biodiversiteit het primaire doel is. Maar het onderscheid is niet schept. Ook productief kruidenrijk grasland kan een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Biodiversiteit

De meeste mengsels voor kruidenrijk grasland bevatten 5 tot 20% kruiden als cichorei, smalle weegbree, witte en rode klaver. Op die klavers - die makkelijk bloeien - komen veel hommels en bijen af. Daarnaast zorgen de klaversoorten door de stikstofbinding voor een goede productie. De diepere penwortels van kruiden als cichorei zorgen ervoor dat het grasland ook in droge perioden nog blijft produceren. Ander kruiden die in de graslandmengsels voorkomen zijn bijvoorbeeld wilde peen, karwij, rolklaver, duizendblad en esparcette.

Opbrengst

De opbrengst van productief kruidenrijk grasland is even hoog of soms zelfs hoger dan bij regulier grasland, stelt Janssen. De opbrengst van extensief kruidenrijk grasland is duidelijk lager, maar daar tegenover staat vaak een aanvullende subsidie, bijvoorbeeld van uit het weidevogelpakket.

Ook de voederwaarde van het productief kruidenrijk grasland is vergelijkbaar met die van regulier grasland. Koeien moeten soms even wennen aan het grasland. Zo geven ze in het voorjaar de voorkeur meer aan het wat zoetere gras dan bijvoorbeeld de wat bittere cichorei.

Beheer

Het beheer van kruidenrijk grasland vraagt wel wat aanpassingen. Zo zul je ongewenste kruiden als ridderzuring handmatig moeten aanpakken, maar onderzoeker Janssen constateert dat er in kruidenrijk grasland minder veronkruiding plaatsvindt.

Voor wie ervaring wil opdoen, zijn in het artikel enkele tips opgenomen. Probeer een kruidenrijk gras eerst uit op een perceel van 1 tot 3 hectare dat je toch al wilt vernieuwen. Kies dan geen slecht perceel met een hoge onkruiddruk, maar begin met een gemiddeld of goed perceel.

(Bron foto: nile via Pixabay)

Links

(2)