Menu
Nieuws

Meerjarige samenwerking tussen onderwijs en kringlooplandbouwbedrijf Ecolana

Hogeschool van Hall Larenstein en Nordwin College gaan samenwerken met het agrarisch samenwerkingsverband Ecolana, een kringlooplandbouwbedrijf in het noorden van Friesland. Studenten leren zo hoe je de principes van kringlooplandbouw kunt toepassen.