Nieuws

Onderzoeksresultaten WeideWinst online

WeideWinst publiceert berichten over het beheer van graslanden en de effecten hiervan op insecten en weidevogels. Dit zijn de resultaten van een onderzoeksproject.

Het beschermen van weidevogels en biodiversiteit staat op de politieke en maatschappelijke agenda. WeideWinst, een initiatief van verschillende partijen die zich inzetten voor meer biodiversiteit en het behoud van weidevogels in de provincie Zuid-Holland, heeft daarom onderzoek gedaan naar het beheer van graslanden en de bijbehorende effecten op insecten en weidevogels.

Delen van kennis, ervaring en onderzoek

Door kennis, ervaring en onderzoek te bundelen geeft WeideWinst praktische tips en maatregelen waarmee melkveehouders concreet aan de slag kunnen op hun bedrijf. De informatie op de website is onderverdeeld in de volgende thema's: kruiden, bemesting, beweiding, slootranden en mozaïekbeheer. Hieronder lichten we twee publicaties toe.

Vuistregels voor inzaaien kruidenrijk grasland

Een kruidenrijk grasland is niet alleen essentieel voor het bevorderen van de biodiversiteit, maar helpt ook bij het realiseren van een meerprijs voor de melk. Uit het onderzoek blijkt dat herinzaaien, in tegenstelling tot doorzaaien, de beste slagingskans biedt voor een kruidenrijk grasland. De kruiden maken dan meer kans, omdat ze niet meteen concurrentie ondervinden van bestaande grassen die sneller groeien.

Doorzaaien is altijd lastig en kan alleen bij optimale omstandigheden. WeideWinst heeft daarom een factsheet gepubliceerd met tips voor doorzaaien. Daarnaast worden er ook aanbevelingen gedaan voor zowel herinzaaien als doorzaaien betreffende bemesting, bekalken, zaaidiepte en de beste tijd voor het zaaien.

Effect van maaien op insecten

Een pas gemaaid perceel heeft gemiddeld een bijna drie keer zo laag aantal insecten dan een ongemaaid perceel. Er is dus een sterk negatief verband tussen maaien en het aantal insecten in de wei. Omdat kort gras weinig voedsel en weinig broed-en schuilmogelijkheden biedt voor weidevogels, geeft WeideWinst advies voor mozaïekbeheer. Op deze manier kan slim grasmanagement bijdragen aan het beschermen van weidevogels.

(Bron foto: Shutterstock)

Dossiers

(1)

Links

(2)