Nieuws

Promovendus presenteert nieuwe inzichten in kuikenoverleving

Bron foto: Bouke Atema, A black-tailed godwit (Limosa limosa) perched on a pole protecting its territory (Shutterstock license)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Kuikenoverleving
  • Interessant voor
    Natuurinclusieve boer
Bekijk de bronnen
Op 28 juni 2022 organiseerde Van Hall Larenstein in samenwerking met BoerenNatuur een tweede online bijeenkomst over kuikenoverleving van weidevogels. Deze bijeenkomst was onderdeel van het Europese LIFE-IP project All4biodiversity en het project Kennismakelaar Boerenlandvogels. Het doel is om kennisuitwisseling te stimuleren tussen de agrarische collectieven en tussen onderzoekers, collectieven en boeren.

Tijdens deze bijeenkomst nam Jelle Loonstra, ecoloog bij ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga, ons mee in de belangrijkst bevindingen uit zijn promotieonderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen over de overleving en conditie van gruttokuikens. Daarna gingen we met elkaar in discussie om ervaringen uit het veld op het gebied van kuikenoverleving te delen.

Lees het verslag

De belangrijkste bevindingen en onderzoeksresultaten zijn te vinden in dit verslag. Dankzij de duidelijke grafieken krijg je inzicht in de complexiteit van de problemen waar de grutto mee geconfronteerd wordt.

Bronnen

(2)