Nieuws

Publiekssamenvatting Actieplan Akkervogels Flevoland 2024-2033

Gele kwikstaart in gras - Annemarie Loof
Bron foto: Annemarie Loof
Hoewel Flevoland de naam heeft veel intensief gebruikt bouwland te kennen, is het (nog steeds) een belangrijke provincie voor enkele karakteristieke akkervogels zoals graspieper, gele kwikstaart, kievit en scholekster. Ondanks vele inspanning om deze soorten te beschermen, komen ze steeds verder in de verdrukking. Extra inspanningen zijn dringend nodig voor de akkervogels in Flevoland.

Daarom hebben vijftien organisaties een Actieplan Akkervogels Flevoland 2024-2033 opgesteld. Rode draad in het actieplan is het verhogen van de kwaliteit van ‘akkervogel- landschappen’. Daaraan kunnen alle beheerders van de groene ruimte een belangrijke bijdrage leveren. Recent is een beknopte publiekssamenvatting gepubliceerd.

Lees in de beknopte pubiekssamenvatting wat het actieplan inhoudt:

Bronnen

(1)