Nieuws

Terugblik kennisbijeenkomst 'Predatie bij weidevogels'

Samenvatting
  • Onderwerp
    Predatie Weidevogels
  • Interessant voor
    Akkerbouwer, Multifuntionele Landbouwer
Bekijk de bronnen
Op dinsdag 30 maart 2021 is de eerste online bijeenkomst georganiseerd over predatieproblematiek en elektrisch uitrasteren bij weidevogels. Met ruim 40 deelnemers vanuit de uitvoering en onderzoek en veel uitwisseling van ervaringen uit het veld was het een geslaagde bijeenkomst. Het kennisdossier over predatie bij weidevogels was hiervoor de aanleiding.

Erik Kleyheeg heeft verteld over de uitkomsten van het Sovon-rapport ‘Predatieproblematiek bij weidevogels’ van Teunissen et al. (2020). Over dit rapport is een praktijkbijsluiter geschreven met de belangrijkste aandachtspunten voor de praktijk. Deze is te vinden in het dossier Predatie op het portaal Boerenlandvogels.  

Elektrisch uitrasteren

Daarna hebben Astrid Manhoudt, lector Weidevogels aan Van Hall Larenstein en Hannah Olthof, docent-onderzoeker melkveehouderij verteld over de veldervaringen met elektrisch uitrasteren om predatie van weidevogellegsels te voorkomen. Hannah Olthof en Ernst Oosterveld van Adviesbureau Altenburg & Wymenga hebben veldmedewerkers van de agrarisch collectieven terreinbeheerders geinterviewd over hun ervaringen met het elektrisch uitrasteren.

Predatie van weidevogels

De belangrijkste bevindingen zijn gebundeld in een verslag in het dossier Predatie. Ook is er grote behoefte aan monitoring van de effectiviteit van het uitrasteren en het uitwisselen van de ervaringen met rasters aan het einde van het veldseizoen. Voor vervolgbijeenkomsten kwam ook kuikenoverleving naar voren als een belangrijk thema waar men graag meer over wil weten. Iedereen die aanwezig was willen wij bedanken voor de enerverende bijeenkomst.

(Bron foto: Shutterstock)