Dossier

Monitoring van weidevogels

Weidevogelbeleid én weidevogelbeheer draait elk jaar opnieuw om het vliegvlug krijgen van voldoende kuikens van weidevogels. Daarvoor moet je weten hoe het gaat met de stand van een vogelsoort in een gebied. Ook moet je goed in kaart kunnen brengen waar de weidevogels broeden en foerageren en waar ook de kuikens uiteindelijk vliegvlug worden. Welke data je paraat moet hebben en hoe je deze het beste kan verzamelen, is afhankelijk van het doel waarvoor je het gebruikt: aanpassingen in het weidevogelbeheer, vernieuwen van de afspraken met boeren of aanpassingen in het beleid In dit dossier kun je lezen wat beleids- en beheermonitoring inhouden en hoe je dit kunt gebruiken voor het optimaliseren van het weidevogelbeheer.
Scholekster
Bron foto: Annemarie Loof

Beleidsmonitoring

Inhoudsopgave

Beheermonitoring

Broedsucces

Vertaling naar het weidevogelbeheer

Bronnenlijst

Meer informatie

Contact

Reageren op dit dossier, of heb je andere vragen over Monitoring van weidevogels? Laat een reactie achter of neem contact op.