Menu
Nieuws

Nieuwe poster Akkervogelrijk boerenland van Living Lab Fryslân

Samenvatting
  • Onderwerp
    Vogelbeheer
  • Interessant voor
    Natuurinclusieve Akkerbouwers
Bekijk de bronnen
Akkervogels zijn de laatste decennia in aantal achteruitgegaan. Door variatie aan te brengen in het landschap, gericht op het bieden van voedsel, dekking en nestgelegenheid, kunnen akkervogels weer in aantal toenemen. Het biodivers inrichten van overhoekjes en het aanleggen van wintervoedselveldjes, vogelakkers en akkerranden zijn voorbeelden van maatregelen waar akkervogels van profiteren.

false

false

Meer informatie

(4)