Menu

Weidevogels

De graslanden in Nederland zijn een belangrijk leefgebied voor weidevogels zoals de grutto, kievit, tureluur, scholekster, veldleeuwerik, slobeend en zomertaling. 40% van de Europese grutto populatie broedt bijvoorbeeld in Nederland. De weidevogels die nu voorkomen in het Nederlandse cultuurlandschap zijn soorten die oorspronkelijk leefden op toendra’s, steppen, vloedvlaktes en andere open gebieden.
Grutto in veld bij Lopikerwaard
Bron foto: © Arjan van Duijvenboden (© Arjan van Duijvenboden)

false